Byggledning

Vi hjälper er med:

Leda byggprojekt under genomförandefasen där vi ser till att produktionsarbetet blir gjort efter upprättad tidsplan.
I detta arbete ingår bland annat att organisera, administrera, planera, samordna och styra byggprocessen samt ha kontakt mellan olika aktörer.
På så sätt vet man vilka förväntningar som finns hos kunderna och vilket resultat de väntar sig. Vi kommer se till att byggnationen blir gjort på bästa sätt utifrån det som har avtalats. Ett bra samarbete med en god kommunikation som resulterar i bästa tänkbara resultat är viktigast för oss i vårt arbete tillsammans med er.

Produktionskalkyler inför byggstart. Upprättar bygghandlingar, tidsplan, produktionspärm, samordning och byggmöten.