Projektledning

Det vi erbjuder är:

 • Förstudie - för att få en tydlig bild över projektets förutsättningar utefter de ekonomiska, tekniska och tidsmässiga aspekter samt vilka mål och ramas som är lämpliga för projektet. Förstudien anpassas till varje enskilt projekt.

 • Projektering - med en tydliga och detaljerade upphandlingar ger det oss bästa förutsättningarna för att kunna lämna konkurrenskraftiga anbud

 • Förfrågningsunderlag, inköpslista

 • Inköp och upphandling - av de tjänster och varor i byggbranschen som behövs. Vi gör förfrågningsunderlag, genomför upphandlingar och gör en anbudsutvärdering

 • Projektledning under produktion

 • Kostnadsstyrning under produktionen 

Exempel på kunder:


 • Butiker

 • Restauranger

 • Fastighetsbolag

 • Byggföretag

 • Privatpersoner

 • Lokalanpassning